SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC AL TINERILOR CERCETĂTORI - PDF Free Download

Recomandari gafi suisse anti aging

Reforma administraţiei publice - de la angajament politic la act de guvernare În urma cu patru ani a fost creionat angajamentul politic macroeconomic materializat prin Planul de Acţiune din cadrul Programului de Guvernare în perioada iiidublat de Strategia actualizată a Guvernului României privind accelerarea reformei în administraţia publică iv.

Fostul ministru al administraţiei şi internelor, domnul Ioan Rus, a prezentat strategia actualizată ca pe o terapie care va putea elimina cele doua boli cronice ale managementului public: birocratizarea şi ideologizarea.

recomandari gafi suisse anti aging

Strategia propune un nou tip de funcţionar public, altul decât cel lipsit de curiozitate recomandari gafi suisse anti aging, fără alte lecturi decât ziarele şi oferta de pe Internet, care confundă o mica dexteritate de birou cu adevarata competenţă. Instituţiile deschise 5 nu pot fi slujite decât de minţi deschise, capabile să gândească în acelaşi timp riguros şi flexibil. Pentru ca programul de reformă pe care îl suplimente pentru combaterea îmbătrânirii pielii astazi să reuşească, este nevoie de efortul nostru, al tuturor: politicieni, aleşi locali, funcţionari publici, cetăţeni, societate civilă.

Domeniile de interes ale reformei v Funcţia publică Procesul de formulare a politicilor publice Principiul fundamental al reformei, propus de strategie, este acela că cetăţeanul trebuie să ocupe un loc central în cadrul statului şi al serviciilor pe care acesta le oferă. Ea introduce principiile de bună guvernare, aşa cum au fost ele definite de Uniunea Europeană: încredere şi previzibilitate; deschidere şi transparenţa; responsabilitate; eficienţă şi eficacitate.

recomandari gafi suisse anti aging

În forma să actualizată, strategia de reforma este, nu numai rezultatul alegerii unei soluţii tehnice, ci mai ales al unei decizii şi voinţe politice. Ea consfinţeşte transferul de putere de la nivel central la nivel local, ca o componentă a procesului democraţiei, şi de la nivelul politicului la cel al funcţiei publice, ca o componentă a profesionalizării actului de management public. Reforma funcţiei publice Funcţionarii publici sunt subiecţii unor reguli ce decurg din poziţionarea lor specifică în structura ierarhică a statului.

recomandari gafi suisse anti aging

Aceasta poziţionare se concretizează într-o profesie care se adresează drepturilor fundamentale ale cetăţenilor. Funcţionarii publici sunt investiţi prin lege cu prerogative recomandari gafi suisse anti aging putere publică şi au competenţe legale pentru a propune politici publice, proiecte de acte normative şi pentru a acorda consultanţă în domeniile de activitate. De aceea strategia defineşte foarte clar condiţiile pe care trebuie să le îndeplineasca funcţia publică pentru a presta un serviciu public modern, democratic: 6 Separarea dintre sfera publică şi cea privată; Separarea dintre politică şi administraţie; Dezvoltarea responsabilităţii individuale a funcţionarilor publici printr-un cadru decizional bine definit; Stabilitate, sistem de salarizare, drepturi şi atribuţii bine definite pentru funcţionarii publici.

Prin distincţia dintre sfera publică şi cea privata se confirma faptul că există domenii în care interesul public trebuie să primeze fără interferenţele legate de interesele individuale. Separarea dintre nivelul politic şi cel recomandari gafi suisse anti aging porneşte de la prezumţia că în domeniul public coexista două componente, ce au naturi şi surse de legitimare diferite: politicul bazat pe încrederea publică, exprimată prin alegeri electorale libere şi administrativul bazat pe meritele şi capacitatea profesională a funcţionarilor publici, verificate prin competiţia liberă de recrutare şi promovare.

Pentru ca administraţia publică să poată atrage personalul competent şi motivat, să îl păstreze şi să îi meţină gradul de satisfacţie profesională, ea trebuie să apropie salariile funcţionarilor publici de cele ale funcţionarilor din ţările europene şi de salariile angajaţilor din sectorul privat.

Nu poţi să transferi din sectorul privat spre sectorul public doar principiile managementului serviciilor fără să transferi şi principiile salarizării. O altă masură pe care o propune strategia este aceea de a asigura o mai mare deschidere şi transparenţă a funcţiei publice.

Deschiderea sugerează faptul că administraţia publică este dispusă să accepte o verificare venita din afară, în timp ce transparenţa semnifică gradul de deschidere în cazul acestei verificari. Scott Peck vii 2.

Etica, morala şi religie Rădăcina etimologică a noţiunii de etică se află în limba greacă: ethos, iar cea a noţiunii de morală se afla în limba latină: morales. Cercetarea noastră se va apleca asupra unor etici specifice, precum etica profesională şi etica juridică pentru a ajunge Sfaturi anti-imbatranire pentru femei de peste 50 de ani problema justificarii unui cod deontologic al consilierului juridic.

E de presupus ca regulile valabile în aceste sectoare nu sunt arbitrare, instituite sau susţinute după bunul plac al unei autorităţi capricioase. Ca orice altă îndeletnicire filosofică, cercetarea etică vizează principiile fundamentale şi conceptele de baza ce se regăsesc sau ar trebui să se regăsească în orice domeniu particular al gândirii şi activităţii umane. Fiind o ramura a filosofiei, etica este un studiu teoretic. Etica normativă constă în investigarea conţinutului principiilor şi virtuţilor morale şi în justificarea lor prin raportare la condiţia umană.

Orice morală se centrează pe componenta normativă. Cu alte cuvinte ea ne spune ce trebuie sau ar trebui să facă oamanii pentru a fi socotiti demni de respect şi nu doar ceea ce fac ei efectiv componenta descriptivă. Morala religioasă îl are ca scop suprem pe Dumnezeu. Dumnezeu este prima cauza, inclusiv a cauzelor morale. Perceptele morale sunt porunci revelate. Oamenii religioşi accepta morala religioasă fără să caute evidenţe: crede şi nu cerceta. Putem concluziona că, într-un prim sens, etica este considerată ştiinţă a comportamentului, moravurilor, studiu teoretic al principiilor care guvernează problemele practice, iar morala este socotită totalitate a mijloacelor pe care le folosim pentru ca să trăim într-un mod omenesc, ansamblu a prescripţiilor concrete adoptate de către agenţii individuali sau colectivi.

Într-un al doilea sens, etica este ansamblul regulilor de conduita împărtăşite de către o anumita comunitate, fundamentate pe distincţia dintre bine şi rau. Deontologia stricto sensu reprezintă ansamblul regulilor după care se ghideaza o recomandari gafi suisse anti aging, instituţie, profesie sau o parte a acesteia, prin intermediul organizaţiilor profesionale care devin instanţa de elaborare, aplicare şi supraveghere a aplicării acestor reguli.

Moralitatea exprima ceea ce ar trebui să facem şi ceea ce nu ar trebui să facem dacă am fi raţionali, binevoitori, imparţiali, bine intenţionaţi. Etica este teorie asupra moralei. Recomandari gafi suisse anti aging demers etic înseamnă să reflectăm asupra principiilor generale inclusiv pe ce baza aleg un anumit set de principii în raport cu altul şi să judecam din perpectiva acestor principii ce ar trebui să facă o persoana, inclusiv noi înşine, într-o situaţie particulară.

Rolul eticii este să ajute oamenii şi instituţiile să decidă ce este mai bine să faca, pe ce criterii să aleagă şi care le sunt motivaţiile morale în acţiunile lor. Etica nu invocă adevăruri absolute, ci poziţii care se aplică celor mai mulţi oameni, în cea mai mare parte din viaţa lor. De aceea rareori tine cont de particularităţi cum ar fi: sexul, rasa, capacităţile şi talentele, status-ul unei persoane.

Principiile generale ale eticii tind să depăşească orice fel de diferenţe chiar dacă această posibilitate este adesea pusă sub semnul întrebării ix. Orice persoană care îmbrăţişează o cariera îşi doreşte să fie recunoscută ca profesionistă a domeniului. O profesie este o ocupaţie pe care o au mai multe persoane recomandari gafi suisse anti aging voluntar să îşi câştige existenţa prin slujirea directă a unui anumit ideal într-un mod moral permisibil, dincolo de ceea ce le cere nemijlocit legea, piaţa şi morala comună.

Iate de Ro

În sensul pomenit anterior, hoţia sau prostituţia sunt ocupaţii, dar nu profesii. În acelaşi timp, profesiile nu sunt organizaţii de caritate şi nu solicită altruism de la fiecare membru al grupului profesional. Profesiilor le sunt necesare coduri etice. Pentru a avea autoritate morală, codurile trebuie să aiba consimţământul tacit sau explicit al fiecarui membru.

UNIVERSITATEA TOMIS DIN CONSTANŢA

Uneori recomandari gafi suisse anti aging consimţământ este cerut la intrarea în profesie, iar în lipsa lui persoana nu este acceptata, sau dacă îi încalcă principiile cadru, este exclusa. Care sunt caracteristicile ideale ale profesiilor? Profesia presupune o cunoaştere a teoriilor domeniului, deci o pregătire consistentă şi îndelungată; Standardele de iniţiere, menţinere şi avansare a unei persoane în competenţa profesională sunt stabilite de către corpul profesional; Cea mai dură masură de pedepsire pentru delicte profesionale este eliminarea din comunitatea profesională retragerea dreptului de practica ; Rolul profesiilor este să duca la satisfacerea unor nevoi sociale, deci practica profesională este legitimată de către comunitatea care beneficiază de rezultatele ei; Membrii unui grup profesional sunt legaţi printr-un cod etic prin care se stipulează, printre scopurile centrale, şi cel al slujirii altruiste a societăţii; 10 Membrii unei profesii trebuie să aiba relaţii colegiale iar comportamentul fiecarui membru este monitorizat colegial; În cazuri de haos şi catastrofa, membrii unei profesii trebuie să fie pregătiţi să se sacrifice, inclusiv să îşi rişte viaţa.

Care sunt valorile profesionistului, cu alte cuvinte, în ce consta profesionalismul? Expertiza în exercitarea unei profesii; Credinţa în autonomia deciziilor profesionale şi a exercitării profesiei protejarea de amatorism şi diletantism ; Identificarea cu profesia şi cu cei din acelaşi domeniu profesia devine element al identităţii personale; Dedicaţia pentru o lunga parte a vieţii faţă de profesia aleasă recunoaşterea şi prestigiul se capăta în timp ; Obligaţia morală de a lucra în serviciul clientului, evitând implicarea emoţională excesivă dar nu şi empatiaarbitrariul şi tratamentul preferenţial nejustificat prin politicile domeniului; Credinţa în capacitatea de autoreglare şi menţinerea colegială a standardelor profesionale x.

recomandari gafi suisse anti aging

Nevoia de control asupra unei profesii conduce la solicitarea, pentru guvern, a autorizărilor şi acreditărilor profesionale. La randul lor, profesioniştii participă la construirea sau influenţarea proiectelor de politici publice. Politicienii şi funcţionarii publici sunt adeseori, la rândul lor, profesionişti.

Dacă lucrează în instituţii guvernamentale, ei sunt puşi uneori în situaţii în care apare un conflict între loialităţi şi valori: ei trebuie simultan să protejeze interesul public, să urmeze scopurile organizaţiei căreia îi aparţin, să urmeze scopurile propriei profesii. În termeni sociologici avem de-a face cu un conflict de roluri. În aceste condiţii apare uneori un recomandari gafi suisse anti aging al loialităţii şi fenomenul de insubordonare.

Valorile democratice ar trebui să fie în centrul oricarui cod etic al celor care lucrează pentru public sau pentru clienţi. Etica şi managerii publici Cine sunt managerii publici? Manager public este oricine produce politici publice sau se îngrijeşte de implementarea politicilor publice, cel care utilizează resurse publice care au impact asupra indivizilor sau grupurilor dintr-o societate, precum şi oricine joaca un rol de lider într-o birocraţie xi.

Zona etică a administraţiei publice este cu atât mai sensibila cu cat scopul vizat este menţinerea încrederii publice în funcţionarea instituţiilor, încredere fără de care democraţia este doar un spectacol politic.

Managerii publici se afla constant în faţă unor decizii cu implicaţii etice şi sunt adesea obligaţi să opteze între aspiraţii personale şi responsabilităţi instituţionale. Este destul de raspandită opinia potirivit careia etica nu este adecvata pentru administraţia publică fiindca aceasta nu este decât o birocraţie apolitică, iar funcţionarii publici sunt, cremă de față hipoalergenică antirid ar trebui să fie, angajaţi pe merit şi nu aleşi în urma unui scrutin politic.

Administraţia se ocupa de problemele tehnice ale guvernarii, prin urmare, valori de tipul binelui şi dreptăţii nu pot apărea ca cerinţe în activitatea funcţionarilor publici.

Ei raspund în faţa superiorilor ierarhici şi a legii, sunt supuşi controalelor şi nu sunt judecaţi pe alte criterii decât cele ale profesionalismului.

Obiecţia principală care poate fi adusă acestui argument îşi are fundamentul în faptul că, în raport cu administraţia publică, cetăţenii deţin autoritatea ultimă fiindcă administraţia este în slujba lor, nu a instituţiilor în sine, nici a politicienilor. Deşi valoarea etică cea mai comuna în aprecierea funcţionarilor publici este corectitudinea, administraţia nu se adresează doar relaţiei cetăţean-lege, ci şi politicilor publice elaborate de managerii publici spre valori centrale precum echitatea, egalitatea de şanse, dreptatea.

Dilemele etice intervin în momentul în care se confruntă mai multe valori, adică ceea ce considerăm bun, dezirabil, drept, obligatoriu, virtuos, frumos, adevărat, sfânt. Conflictul de valori, chiar dacă poate viza mai multe persoane, este trăit ca un conflict personal. În atare situaţii ceilalţi ne pot sfătui, dar fiecare dintre noi hotăreşte şi trăieşte apoi cu consecinţele hotărârii pe care a luat-o. Alegerile dramatice sunt cele facute în condiţile în care resursele sunt sărace.

De exemplu banii nu sunt suficienţi pentru ajutor social, nici pentru crearea locurilor de muncă. A alege o strategie înseamnă diminuarea celeilalte sau chiar dispariţia ei.

Alegerile tragice se produc atunci cand distribuirea resurselor a bugetelor este o problemă de viaţa sau de moarte de exemplu, finanţarea sănătăţii pentru cei fără asigurari sociale.

Alegerile critice se produc în situaţii în care grupurile de interese implicate sunt numeroase şi mult prea diferite ca cerinţe. În confruntarea dintre grupurile de interese exista învingători şi perdanţi. Funcţionarii publici dau socoteala socială, politică şi economică pentru soluţiile pe care le găsesc unor astfel de probleme.

Lect. univ. dr. Morar Adrian - Universitatea Spiru Haret

Prin urmare, orice birocraţie trebuie să manifeste o anumita doza de sensibilitate etică. Managerii publici nu se supun numai legii, ci şi ordinelor superiorilor autorităţii politice şi propriei ierarhii interne. Uneori legile însele pot fi nedrepte. Alteori ordinele ierarhice vin în conflict cu legea iar presiunea conformării poate să fie foarte intensă.

O astfel de supunere transformă funcţionarul public copărtaş la deciziile care se iau. Supunerea oarba la lege sau la ordine poate să devină delict de supunere.

SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC AL TINERILOR CERCETĂTORI

Acest fel de cazuri sunt frecvente în regimurile autoritare, dar şi în condiţiile globalizării în care marile corporaţii mondiale presează spre propriile interese. În acest caz avem de-a face cu un conflict între responsabilitatea faţă de public şi loialitatea faţă de guvernare, între dezvăluire şi confidenţialitate.

Din acest motiv, în codurile etice se insistă asupra protejarii acestora recomandari gafi suisse anti aging se dezvăluie astfel de situaţii xii.

Etica juridică Privitor la relaţia juridic-etic funcţioneaza doua opinii complet diferite: ea este vazută sau ca o tautologie, sau ca o relaţie imposibilă pentru că termenii nu ar fi deloc asociabili. Funcţionează tautologic pentru că cei doi termeni par a fi identici: fie că exerciţiul juridic este văzut ca însăşi practica eticii, fie că întreaga etică se consideră a fi modelată de normativitatea juridică.

Drept consecinţă, ar fi impropriu să vorbim de o etică a profesioniştilor din aria juridică, recomandari gafi suisse anti aging pentru că orice normare etică este un exerciţiu etic prin excelenţă, fie pentru că orice normare etică suplimentară nu ar face decât să adauge condamnări şi sancţiuni care privesc mai degrabă aspectul administrativ al profesiei.

Pentru o mai buna distincţie între cei doi termeni este util să avem în vedere posibilele planuri în care relaţia mai sus pomenită poate funcţiona: norma juridică — norma morală: în cele mai multe cazuri, activitatea juriştilor este atât de complet normată încât se pare că nu mai poate ramane nimic în afara stipulaţiilor juridice. Dacă s-ar putea formula o cerinţă etică neprevăzută deja în lege, ea ar putea fi sau de prisos, sau ar trebui urgent înglobată în corpul reglementărilor juridice.

În realitate exista calea intermediară a normelor etice, care deşi nu sunt stipulate în codurile etice, sunt necesare bunei funcţionari a profesiei de jurist. De ce este necesară o etica a profesiei de jurist?

Academia de Studii Economice a Moldovei. EU - a Space of Opportunities and Challenges

Pentru ca justiţia se bucura, sau ar trebui să se bucure, de deplina autonomie. Este vital pentru binele general al societăţii, ca juriştii, în mod individual şi în mod colectiv, să menţină un standard etic foarte ridicat. Mai mult, pot aparea situaţii în care persoane cu influenţă sau cei foarte bogaţi să faca presiuni asupra juriştilor tocmai pentru a provoca decizii în detrimentul societăţii.

recomandari gafi suisse anti aging

Juriştii 14 trebuie să faca faţă unor mari tentaţii a caror detectare e foarte dificilă, iar beneficiile economice ce ar putea fi foarte consistente. Astfel, standardele etice ar fi ameninţate.

Chirvas Cristina, drd. Coceban Vitalie, drd. Tabac Marina, drd. Texte : lb.

De aceea importanţa rolului social al juriştilor îl obligă pe jurist la respectarea unui set de valori indispensabile profilului moral al profesiunii sale.

Principala raţiune a necesităţii normarii etice a profesiunii de jurist este o consecinţă a relaţiei dintre justiţie şi stat, relaţie cu repercusiuni importante pentru raportul juriştilor cu subiecţii proceselor. Atata timp cât juriştii nu sunt în mod particular recompensaţi de către clienţii lor, fiind angajaţi ai statului, iar recunoaşterea şi avansarea lor profesională se face doar în funcţie de felul în care este satisfacut interesul statului, este oarecum de înteles de ce, o data în plus, juriştii subordonează statului interesele propriilor lor clienţi.

În ţările cu regim democratic, prin chiar cerinţele democraţiei, justiţia este independentă, fiind una din cele trei puteri constituţionale.

Controlul statului fiind atât de redus, unul din pericole poate fi acela ca juristul să neglijeze interesele societăţii în favoarea exclusivă a intereselor particulare ale clienţilor, mai ales că aceştia din urma îi procură avantajele materiale. Este, de asemenea, vorba mai ales despre avocaţi, dar şi magistraţii pot fi contaminaţi corupţi de aceasta atitudine prin acceptarea unor avantaje materiale sau de orice alta formă care li se oferă de către clienţi prin intermediul avocaţilor.

Astfel, libertatea profesiei de jurist înseamnă într-o societate totalitară, libertatea faţă de excesiva dependenţa faţă de stat, iar într-o societate democratică libertatea faţă de o pronunţată dependenţă faţă de client. Aceasta cerinţă a independenţei reale a juristului faţă de constrângerile statului, oricât de juste sau injuste ar fi ele, şi faţă de aspiraţiile clientului, oricât de rezonabile sau recomandari gafi suisse anti aging ar fi ele, pune în discuţie responsabilitatea profesională a 15 juriştilor, angajamentul lor dincolo de cerinţele clar formulate ale competiţiei lor.

De acest lucru depinde in mare masura procesul de evolutie si de cunoastere a lumii contemporane. Se ştie că nivelul de dezvoltare al unei societăţi este determinat, în mare parte, de performanţa sistemului său de învăţământ, de nivelul de educaţie al cetăţenilor.

Într-o ţară cu grad înalt de corupţie, păstrarea acestei independenţe în special faţă de cei vizaţi prin instrumentarea dosarelor reclamă eforturi în plus pentru a face faţă tentaţiilor şi presiunilor de tot felul cum ar fi numeroasele cazuri de trenare a finalizării dosarelor. Principala lor obligaţie juridică şi etica este competenţa. Ea presupune cunoaşterea legilor, abilităţi pentru o bună întelegere şi interpretare a actelor juridice.

Cea mai importantă cerinţă menită să asigure competenţa unui jurist constă în încadrarea cât mai corectă a cazului instrumentat în legislaţia existentă xiii.

Merită enumerate principiile de etică profesională recomandari gafi suisse anti aging profesiilor de avocat şi de consilier juridic. Avem în vedere prevederile Codului de etica al avocaţilor din Uniunea Europeana xiv şi câteva comentarii: 1.