Articole etichetate cu:

Piese detasate seb supremia anti aging. Lorena Buhnici | Listen Free on Castbox.

Braungart www. Keywords: Neamţ county, free dacians, settlements, pottery, amphorae. Zona submontană a Neamţului, dar în special sectorul nordic al Subcarpaţilor Moldovei, nu a beneficiat de o cercetare temeinică a siturilor atribuite sec. II-III p. Au urmat apoi săpăturile sistematice de la Târpeşti - Râpa lui Bodai, desfăşurate între şiprilej cu care au fost recuperate diferite materiale arheologice, care argumentau locuirea acestui punct şi de către o comunitate de daci liberi5.

Marinescu-Bîlcu, Târpeşti. Un alt obiectiv arheologic atribuit dacilor liberi a fost semnalat pe teritoriul satului Răuceşti, în punctul Trofineşti, investigat printr-un sondaj, în anulde către M. La toate acestea se adaugă şi numeroasele cercetări de suprafaţă care au completat stadiul cunoştinţelor privitoare la dinamica comunităţilor de daci liberi în microzona amintită7.

Nu în ultimul rând, piese detasate seb supremia anti aging două tezaure monetare de la Ghindăoani8 şi Târpeşti9, precum şi o serie de descoperiri izolate10, au importanţa lor pentru studierea segmentului cronologic la care am făcut referire mai sus. Deşi au fost investigate în deceniul şapte al secolului XX, în literatura arheologică există foarte puţine informaţii despre aceste staţiuni, situaţie ce justifică demersul nostru de a valorifica vestigiile descoperite cu acel prilej.

Din păcate, documentaţia de şantier lipseşte în mare parte, ceea ce face dificilă reconstituirea unor situaţii arheologice identificate în timpul săpăturilor. Pentru riduri laba gastei completa stadiul cunoştinţelor de până acum, vom 6 Gh.

Poenaru-Bordea, V. Mihailescu-Bîrliba, Al. Artimon, Un mic tezaur de denari romani imperiali descoperit la Ghindăoani jud. Neamţîn SCIV, 19,4, p.

Marinescu-Bîlcu, M. Chiţescu, V. Topoliţa - La saivane com. Grumăzeşti fig. Situl ocupă o terasă inferioară, aflată la baza Dealului Ocea Primele descoperiri s-au făcut în anulcu prilejul unor săpături pentru silozuri, dar abia în a fost efectuat un sondaj pentru verificarea situaţiei arheologice.

Cercetările au fost coordonate de Ioan Mitrea şi Alexandru Artimon. Puţinele informaţii păstrate în legătură cu acest sondaj sunt cuprinse într-un raport din anulaflat în arhiva Muzeului de Istorie şi Etnografie Târgu Neamţ, motiv pentru care vom reda în continuare conţinutul acestuia: ,Raport asupra săpăturilor arheologice de la Ocea, com.

Grumăzeşti, Rai on. Neamţ Încu ocazia unor lucrări pentru însilozări, efectuate de C. Ocea, au fost scoase la iveală urme arheologice, în punctul din spatele sediului C. Ocea, pe terasa pârâului Topoliţa. Dată fiind importanţa materialelor arheologice scoase la suprafaţă, înMuzeul Regional Bacău a aprobat ca muzeul din Tg. Neamţ să efectueze un sondaj pentru salvarea vestigiilor din aşezarea de la Ocea.

Sondajul s-a desfăşurat între 21 sept.

piese detasate seb supremia anti aging

La lucrările arheologice au participat tov. Mitrea, din partea muzeului Reg. Bacău şi tov. Artimon Alx. Bichir, Cultura carpică, Bucureşti,pl. I, harta nr. Ioan Mitrea a descoperit materiale arheologice din sec. Semnalare şi la V. Diaconu, op. Lucrările au constat în trasarea a 4 secţiuni ce însumează o supr.

piese detasate seb supremia anti aging

Săpăturile au mers în toate secţiunile până la adâncimea de 1,20 - 1,30 m. Cu ocazia cercetărilor arheologice au fost descoperite resturi ale culturii materiale fragmente ceramice, vase întregibile, obiecteprecum şi o locuinţă. Materialele aparţin unei aşezări dacice din sec.

zaum/ro_qconf.ro at master · zacharydenton/zaum · GitHub

Cercetările de la Ocea prezintă o mare importanţă, ele dovedind locuirea dacilor în această parte a Moldovei, atestând continuitatea populaţiei autohtone pe aceste meleaguri după piese detasate seb supremia anti aging Daciei de către romani. Mitrea, Al. Unele dintre acestea au ajuns în patrimoniul muzeului din Târgu Neamţ, iar altele, din nefericire, au intrat în colecţia unei şcoli din localitate, fiind identificate de către unul dintre semnatarii acestor rânduri pe baza marcajelor fig.

Lotul de piese provenit din această aşezare, cunoscut în prezent, este destul de redus cantitativ, fiind alcătuit din recipiente ceramice întregi, fragmente de vase şi câteva obiecte din fier.

Chiar dacă nu au o valoare cronologică deosebită, vom face o descriere a pieselor reprezentative în rândurile următoare. Cană de dimensiuni reduse, lucrată la roată, din pastă fină, de culoare brun-cenuşie. Marginea superioară este dreaptă, gâtul scurt, corpul este bitronconic, iar baza inelară. Toarta porneşte de sub buza vasului şi se uneşte cu zona diametrului maxim.

CERCETĂRI ISTORICE (SERIE NOUĂ) - qconf.ro

Dimensiuni h - 9 cm, d. Toartă de amforă, lucrată din pastă de bună calitate, dură, cu nisip în structură. Are culoare cărămizie. Prezintă o nervură longitudinală şănţuită. Dimensiuni: L calculer ascendant suisse anti aging 16 cm; l - 4,3 cm fig.

Picior de amforă. Fragmentul provine de la partea inferioară a unei amfore, care a fost lucrată din pastă de bună calitate, de culoare gălbuie.

Dimensiuni: h - 3,8 cm; d. Fragment ceramic provenit de la gura unui vas de dimensiuni mari amforălucrat la roată, din pastă densă, cu nisip fin şi paiete de mica în compoziţie. Buza vasului este evazată spre exterior şi prezintă un mic prag la partea superioară. Recipientul a fost prevăzut cu două torţi masive. Dimensiuni: d. Fusaiolă, confecţionată dintr-un fragment ceramic, circulară, aplatizată, cu o perforaţie centrală.

Are culoare cenuşie, lucrată din pastă fină, marginile fiind atent finisate.

Здесь повсюду сновали быстрые маленькие существа, похожие на грызунов; они убирали разбросанные груды овощей и уносили их на запад.

Dimensiuni: d - 4,4 cm; d. Cuţit din fier, de mici dimensiuni, cu lamă îngustă şi mâner plat. Obiectul este corodat. Dimensiuni: L - 9 cm; l. Dimensiuni: L - 5,4 cm; nr. Scoabă din fier, păstrată în stare fragmentară, lucrată dintr-o bară aplatizată, cu un capăt îndoit şi mai îngust. Dimensiuni: L - 4,3 cm; nr.

piese detasate seb supremia anti aging

Scoabă din fier, păstrată în stare fragmentară, ascuţită la un capăt şi rectangulară în secţiune. Dimensiuni: L - 4 cm; nr.

Articole etichetate cu:

Păstrat în stare fragmentară şi corodat. Dimensiuni: L - 5 cm; nr. Cui din fier, lucrat prin batere, cu un capăt ascuţit şi celălalt mai pronunţat, rectangular în secţiune.

Dimensiuni: L - 4,2 cm; nr. Chiar şi în condiţiile unui număr foarte mic de piese, câteva observaţii sunt necesare. Un prim aspect este legat de prezenţa ceramicii de import, reprezentată prin acele fragmente de amforă. De altfel, în majoritatea aşezărilor din această perioadă, aflate la răsărit de Carpaţi, se întâlnesc materiale ceramice de factură romană Pentru judeţul www.

Potrivit tipologiei lui Vnukov, cele două fragmente fac parte din recipiente ce aparţin probabil variantei S IV B, frecvent întâlnită în sec. Prin raportare la clasificarea propusă de A. Opaiţ, bucăţile de amforă publicate de noi aparţin unor vase incluse în subtipul I E Cât priveşte fragmentul de amforă de la fig.

Caracteristicile morfologice indică apartenenţa la grupa amforelor de mare capacitate, care îşi găsesc corespondenţe la Zeest — tipul 84 şiRădulescu — tipulOpaiţ — tipul X20, Paraschiv — tipul Forme asemănătoare cu vasul de la care provine fragmentul semnalat de noi au fost descoperite în special în zona pontică, la Isaccea22, Argamum23, Troesmis24, Tomis25 şi Nuntaşi Faptul că cele mai multe amfore de acest Neamţ, repertoriul descoperirilor de amfore cea mai buna crema pentru fata uscata poate fi consultat la G.

Empereur, Y. Garlan eds. Eiring, J. Lund eds. Acts of the international colloquium at the Danish Institute at Athens, September, Aarhus,p. Opaiţ, Amforele din spaţiul est-carpatic, în S. Sanie, T. Marin eds. Rădulescu, Amfore romane şi romano-bizantine din Scythia Minor, în Pontica, 9,p.

Acestea sunt interviurile de pe blogul meu, lorena. A obținut de-a lungul carierei sale zeci de distincții, și este considerată una dintre cele mai elegante si inspiraționale prezențe feminine din România. In prezent realizeaza emisiunea - Nu există nu se poate - de pe TVR.

Paraschiv, Amfore romane şi romano-bizantine în zona Dunării de Jos sec. I— VII p.

Opaiţ, op. Rădulescu, op. Însă, dacă ţinem cont de dimensiunile mari ale acestor amfore înălţimea de aproximativ 1 m, diametrul maxim de aproape 50 cm şi capacitatea de până la 80 l şi de dificultăţile transportării lor, se poate accepta ideea producerii şi în zona istro-pontică, unde sunt datate la nivelul sec.

Primul Parlament al României, ales imediat după evenimentele tragice de la revoluţia dinhotărăşte după aproape jumatate de secol de comunism, ca cea mai semnificativă zi din istoria noastră contemporană — 1 Decembrie — să devină şi să fie sărbătorită în fiecare an ca Ziua Naţională a României şi a românilor de pretutindeni.

Obiectele de piese detasate seb supremia anti aging din această aşezare fac parte exclusiv din categoria uneltelor şi includ trei tipuri principale: cuţite, scoabe, cuie. Faptul că în cursul săpăturilor au fost surprinse urmele unei locuinţe, explică prezenţa acelor obiecte cuie, scoabe folosite pentru fixarea structurii lemnoase a construcţiilor. Pentru piesele metalice de la Topoliţa pot fi identificate analogii în alte aşezări contemporane, precum cele de la Săbăoani jud.

Neamţ 29 şi Roşiori jud. Neamţ 30, aflate mai piese detasate seb supremia anti aging de zona noastră de interes. Războienii de Jos - Dealul Morii com. Războieni 31 fig. Cu prilejul lucrărilor agricole efectuate în punctul Dealul Morii, între cimitir şi fosta secţie de mecanizare, H. Dominte a scos la suprafaţă mai multe vase de lut aflate în stare fragmentară. Situaţia aceasta a impus efectuarea unui sondaj, practicat de către V. Căpitanu şi Al.

Artimon 26 Ibidem, p. Paraschiv, op.

Ursachi, Săbăoani. Monografie arheologică, I, Iaşi,pl. Hânceanu, Cercetarea sitului arheologic de la Roşiori-Neamţ Din păcate, nu au putut fi recuperate informaţii privitoare la amplasarea exactă a zonei săpate sau a eventualelor detalii stratigrafice. Se menţionează doar faptul că locuirea din sec. Deşi nu cunoaştem în amănunt situaţia arheologică înregistrată cu prilejul sondajului amintit, trebuie totuşi să aducem în discuţie posibilitatea ca inventarul recuperat să fi provenit dintr-un complex groapă?

Avem în vedere faptul că cele mai multe dintre vase au putut fi întregite, iar unele sunt de dimensiuni apreciabile, aşa cum se va vedea şi din descrierea de mai jos. Vas de dimensiuni mari, lucrat la roată, din pastă fină cenuşie, cu corpul ovoidal.

Buza vasului este răsfrântă în exterior, iar baza este inelară. Suprafaţa recipientului a fost atent finisată, iar prin şlefuire s-a obţinut un model vălurit în zona diametrului maxim. Pe gât prezintă un brâu simplu, în relief. Dimensiuni: h - 53 cm, d. Gura nu s-a păstrat, baza este inelară, iar pe gât are o porţiune dintr-un brâu simplu, în relief. Dimensiuni: h - 55 cm, d. Vas de dimensiuni mari, păstrat în stare fragmentară, confecţionat la roată, din pastă fină, cenuşie.

Corpul este oval, iar buza vasului este evazată. Cea mai mare parte din suprafaţa vasului a fost lustruită, iar pe gât pot fi observate trei registre verticale, relativ înguste, umplute cu linii vălurite.

Dimensiuni: h - 44 cm, d.